திண்டுக்கல் தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

46

திண்டுக்கல் தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்படட்டது.இந்நிகழ்வில் 32 பேர் தங்களை உறுப்பினராய் இணைத்துக் கொண்டனர்.

முந்தைய செய்திவிருத்தாச்சலம் தொகுதி கிளை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் வாக்கு சவாடி முகவர் நியமனம்
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பாக உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம்