விருத்தாச்சலம் தொகுதி வாக்கு சாவடி முகவர்கள் மற்றும் கிளை பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

28

விருத்தாச்சலம் சட்ட மன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மு.அகரம் என்ற கிராமத்தில் வாக்கு சவாடி முகவர்கள் மற்றும் கிளை பொறுப்பாளர்கள் நியமனதிற்கான கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரியகுளம் தொகுதியில் கொடி கம்பம் நடுதல்
அடுத்த செய்திபெரியகுளம் தொகுதி முழுமதுவிலக்கு ஆதரவாக கையெழுத்து பரப்புரை