திருவொற்றியூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

68

திருவொற்றியூர் தொகுதி வடக்கு பகுதியில் சத்திய மூர்த்தி நகரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.