ஒட்டபிடாரம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

22

ஒட்டபிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதி கேடிசி நகர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திதலமை அறிவிப்பு – ஒழுங்கு நடவடிக்கை
அடுத்த செய்திநாட்டின் பன்முகத்தன்மைக்கு எதிரான பொது உரிமையியல் (சிவில்) சட்டத்தை ஒருபோதும் நடைமுறைப்படுத்த விடமாட்டோம்! – சீமான் கண்டனம்