தர்மபுரி கிழக்கு மாவட்டம் இயற்கை வேளாண்மை இலவச பயிற்சி

23

தர்மபுரி கிழக்கு மாவட்ட உழவர் பாசறை முன்னெடுத்த இயற்கை விவசாயம் மற்றும் வீட்டுத்தோட்ட இலவச பயிற்சி அரூர் சட்டமன்ற
தொகுதியில் நடைபெற்றது,இதில் பயிற்சி அளித்த தமிழ்நாடு விதை சேகரிப்பாளர்கள் கூட்டமைப்புக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி