கீ வ குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

97

*கீ வ குப்பம்  சட்டமன்றத் தொகுதியிக்குட்பட்ட கீ வ குப்பம் வடக்கு ஒன்றியம் பனமடங்கி மற்றும் மாளியபட்டு  கிராமத்தில் *வீதி பரப்புரை மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திஉத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சட்டமாமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறந்த நாள்