திருப்போரூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

55

திருப்போரூர் கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் முன்னெடுப்பில் கோவளம் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 02.04.23ல் நடைபெற்றது.இதில் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்,தொகுதி பொறுப்பாளர்கள்,ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள்,மற்றும் புதிய உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.