ஆற்காடு தொகுதி அண்ணல் அம்பேத்கர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

17

ஆற்காடு தொகுதி சார்பாக அண்ணல் அம்பேத்கர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களும் உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றிகள் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது