திருச்செந்தூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

61

*புதிய பொறுப்பாளர்களுக்கு தேர்வு!

நாம் தமிழர் கட்சி திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட
ஆழ்வை கிழக்கு ஒன்றியத்திற்கான புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமன செய்து பின்னர் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.