விக்கிரவாண்டி தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

52

விக்கிரவாண்டி தொகுதி காணை கிழக்கு ஒன்றியம்
கஞ்சனூர் ஊராட்சியில் இன்று புலிக்கொடி புதியதாக ஏற்றப்பட்டது.