வால்பாறை தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

89

வால்பாறை தொகுதி சேத்துமடை பகுதியில் புலிகொடி ஏற்றி புதிய உறுப்பினர்கள் இணைக்கப்பட்டனர்

முந்தைய செய்திதிட்டக்குடி தொகுதி நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல்
அடுத்த செய்திகண்டமங்கலம் ஒன்றியம் தைப்பூசம் நிகழ்வு