வானூர் தொகுதி மேற்கு ஒன்றியம் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது

14

வானூர் மேற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் இன்று சிறுவை கிளையில் நடைபெற்றது.