திருச்செந்தூர் தொகுதி உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம்

77

திருச்செந்தூர் தொகுதி சார்பாக ஆத்தூரில் கட்சி உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம் நடைப்பெற்றது.
இடம்:ஆத்தூர்