செஞ்சி தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

63

செஞ்சி வடக்கு ஒன்றியம் பாடி பள்ளம் ஊராட்சியை சேர்ந்த மூலநெல்லி மலை கிராமத்தில் வெற்றிகரமாக புலிக்கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.! விரைவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும்.