ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

79

ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபெரியகுளம் தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திசெஞ்சி தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு