விளவங்கோடு தொகுதி வீரத்தமிழ்மகன் முத்துக்குமார் வீரவணக்க நிகழ்வு

18

விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கடையால் பேரூராட்சி சந்திப்பில் உடலிலே தீமூட்டி உணர்வு சூடேற்றிய வீரதமிழ்மகன் முத்துக்குமார் அவர்களின் நினைவு வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.