விளவங்கோடு தொகுதி அருமனை பேரூராட்சி கலந்தாய்வு

81

விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அருமனை பேரூராட்சியின் பொது கலந்தாய்வு மேதகு வே பிரபாகரன் உடலில் வைத்து நடைபெற்றது. கலந்தாய்வின் போது பேரூராட்சியின் கட்டமைப்பு குறித்தும் அடுத்த கட்ட களப்பணிகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.