வால்பாறை தொகுதி உறுப்பினர் இணைப்பு நிகழ்வு

67

வால்பாறை தொகுதி சேத்துமடை பகுதியில் தொகுதி தலைவர் சுரேந்தர் முன்னிலையில் புதிய உறுப்பினர்கள் கட்சியில் இணைக்கபட்டனர்.