மதுராந்தகம் தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

43

16.01.2022 தைத் திருநாளையொட்டி மதுராந்தகம் தொகுதி, அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கூனங்கரனை கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.