மதுராந்தகம் தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு

21

16.01.2023 மதுராந்தகம் தொகுதி அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட இராஜாம்பாளையம் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.