பெரம்பலூர் தொகுதி நொச்சியம் கொடியேற்ற நிகழ்வு

49

பெரம்பலூர் தொகுதி, பெரம்பலூர் கிழக்கு ஒன்றியம் நொச்சியம் கிளையில் கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது,நிகழ்வில் அனைத்துநிலை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் பெருந்திரளாக கலந்துகொண்டனர்