பெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

46

பெரம்பலூர் தொகுதி, பெரம்பலூர் ஒன்றியம் களரம்பட்டி பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது 15 க்கும் மேற்பட்ட புதிய உறவுகள் தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக்கொண்டனர்.