பெரம்பலூர் தொகுதி அப்துல் ரவூப் அவர்களின் மலர்வணக்க நிகழ்வு

64

பெரம்பலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 15- வார்டு பகுதியில் மாபெரும் கொடியேற்றநிகழ்வு மற்றும் அப்துல் ரவூப் அவர்களுக்கு மலர்வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது,இந்நிகழ்வில் அனைத்துநிலை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும்உறவுகள் பெருந்திரளாகக் கலந்துகொண்டனர்