பூவிருந்தவல்லி தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

89

சனவரி 15, உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை முன்னிட்டு பூவிருந்தவல்லி தொகுதி சார்பாக சென்னீர்குப்பம் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகம் நடைபெற்றது.