திருவொற்றியூர் தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

21

திருவொற்றியூர் தொகுதி மணலி பகுதியில் இரு இடங்களில் புலிக்கொடி ஏற்றி மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.