திருச்செந்தூர் தொகுதி வணிக பாசறை துவக்க விழா

67

திருச்செந்தூர் தொகுதியில் புதிதாக வணிக பாசறை கட்டமைக்கப்பட்டு புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு வணிக பாசறை உறுப்பினர் சேர்க்கப்பட்டனர்