திருச்சி மாநகர் மாவட்டம் பொங்கல் விழா மற்றும் விளையாட்டு போட்டிகள்

43

திருச்சி மாநகர் மாவட்ட மகளிர் பாசறை மற்றும் வீர தமிழர் முன்னணி சார்பாக திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் துரைசாமிபுரம் ஹவுசிங் போர்டு காலணியில் பொங்கல் விழா மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றது.