செய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

6

செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி வெம்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் அழிவிடைதாங்கி கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது நிகழ்விற்கு பின் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.