செஞ்சி தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

57

செஞ்சி-மேல்மலையனூர் வடக்கு ஒன்றியம், கெங்கபுரம் ஊராட்சியில் வெற்றிகரமாக புலிக்கொடி ஏற்றம் நடைபெற்றது நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த மாவட்ட தொகுதி ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் நாம் தமிழர் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்