செஞ்சி தொகுதியில் புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

36

செஞ்சி மேற்கு ஒன்றியம் சே பேட்டை ஊராட்சியில் வெற்றிகரமாக புலிக்கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.! நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த மாவட்ட தொகுதி ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களுக்கும் நாம் தமிழர் சொந்தங்களுக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும்.!