சிதம்பரம் தொகுதி மொழிப்போர் ஈகி ஐயா ராசேந்திரன் நினைவேந்தல்

19

சிதம்பரம் தொகுதி பரங்கிப்பேட்டையில் உள்ள மொழிப்போர் ஈகி *ஐயா இராசேந்திரன்* அவர்கள் விதைக்கப்பட்ட நினைவிடத்தில், மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அமுதா நம்பி அவர்கள் தலைமையில் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.