கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

46

கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 15/06/23 அன்று மாலை காந்தி பூங்கா வாயிலில் நடைபெற்றது.