கரூர் தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு

13

கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பில் ராயனூர் நான்குரோடு பகுதியில் புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது.