விருகம்பாக்கம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

7

விருகம்பாக்கம் தொகுதி 129 ஆவது வட்டம் சாலிக்கிராமம் அப்புச்சாலி தெருவில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்த்தப் பட்டது..
களப்பணி செய்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்..

ம.மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்