காஞ்சிபுரம் தொகுதி – வீரப்பெரும்பாட்டன்   பூலித்தேவன் புகழ்வணக்கம்

31
01/09/2022 அன்று காலை 10 மணி அளவில் காஞ்சிபுரம் மேற்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பாலுசெட்டிசத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் வீரப்பெரும்பாட்டன்   பூலித்தேவன் அவர்களுக்கு மலர் தூவி புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.