விளவங்கோடு தொகுதி நட்டாலம் ஊராட்சி கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

8

விளவங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 30-07-2022 அன்று நட்டாலம் ஊராட்சி கலந்தாய்வுக் கூட்டம் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.கூட்டத்தில் ஊராட்சியில் முன்னெடுக்க வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. கலந்து கொண்ட அனைத்து உறவுகளுக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்.

தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை
9385383505