விழுப்புரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம் – வீரத்தமிழர் முன்னணி

117

விழுப்புரம் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது 10.07.2022 அன்று இதில்  வீரத்தமிழர் முன்னணி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் ப.பாலமுருகன் அவர்கள்
முன்னிலையில் பெண்கள் பலர் தங்களை வீரத்தமிழர் முன்னணியில் இணைத்துக்கொண்டனர் புதிய பொறுப்பாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டனர்..