வால்பாறை தொகுதி புலி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

37

வால்பாறை தொகுதி ஆனைமலை பேரூராட்சி பொருப்பாளர்கள் நியாமனம் செய்து புலி கொடி அவர்கள் கைகளால் பறக்கவிடப்பட்டது. நிகழ்வில் உணர்வோடு 38 உறவுகள் கலந்து கொண்டார்கள்.