மடத்துக்குளம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

75

மடத்துக்குளம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம்  நடைபெற்றது.