மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

23

மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி வடக்கு ஒன்றியம் பெரகம்பியில் 13.12.2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் 56 உறவுகள் தங்களை நாம் தமிழராய் இணைத்துக்கொண்டனர்.