பத்மநாபபுரம் தொகுதி ஊராட்சி கலந்தாய்வு

44

பத்மநாபபுரம் தொகுதி செறுகோல் ஊராட்சி கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்டு செயல் திட்டம் வகுத்த உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது

11.07.2022
செறுகோல் ஊராட்சி,
நாம் தமிழர் கட்சி,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.

தொடர்பு எண்_9486809150