திருச்சி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி – கொள்கைவிளக்கப் பொதுகூட்டம்

169
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மற்றும் திருச்சி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் இணைந்து முன்னெடுத்த சூழலியல் விழிப்புணர்வு மற்றும் கட்சியின் கொள்கைவிளக்கப் பொதுகூட்டம் 16-07-2022 சனிக்கிழமை அன்று புத்தூர் குறத்தெருவில் நடைபெற்றது.