துறைமுகம் தொகுதி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சுயதொழில் தொடங்க நிதி உதவி

13

துறைமுகம் தொகுதி சார்பாக மாற்றுத்திறனாளியான திரு மோகன் அவர்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்க ரூபாய் 30 ஆயிரம் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது …8056125308