துறைமுகம்

துறைமுகம் தொகுதி புலிக் கொடி ஏற்றம்

வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்ட பொருளாளர் அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்கள் முன்னெடுப்பில் மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் நாக போஸ் அவர்கள் முன்னிலையில் மத்திய சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் அகமது பாசில் மற்றும்...

துறைமுகம் தொகுதி சார்பாக சிலம்புச் செல்வர் ஐயா மா பொ சிவஞானம் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்ட பொருளாளர் அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்கள் முன்னெடுப்பில் மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் நாக போஸ் அவர்கள் முன்னிலையில் மத்திய சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் அகமது பாசில் மற்றும்...

துறைமுகம் தொகுதி சார்பாக தமிழ் முழக்கம் ஐயா சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்வு

துறைமுகம் தொகுதி சார்பாக துணை செயலாளர் அண்ணன் பாஸ்கர் அவர்களின் முன்னெடுப்பில் தொகுதி செயலாளர் பிரபாகரன் அவர்கள் தொகுதி பொருளாளர் அண்ணன டேவிட் அவர்கள் துணைத் தலைவர் அண்ணன் சக்திவேல் அவர்கள் இணைச்...

துறைமுகம் தொகுதி எழுச்சிமிகு புலிக் கொடி ஏற்றுதல்

துறைமுகம் தொகுதி சார்பாக துணை செயலாளர் அண்ணன் பாஸ்கர் அவர்களின் முன்னெடுப்பில் தொகுதி செயலாளர் பிரபாகரன் அவர்கள் தொகுதி பொருளாளர் அண்ணன டேவிட் அவர்கள் துணைத் தலைவர் அண்ணன் சக்திவேல் அவர்கள் இணைச்...

துறைமுகம் தொகுதி தண்ணீர் குழாய் புதுப்பித்துக் கொடுத்தல்

துறைமுகம் தொகுதி 55-வது வட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஏழுகிணறு செயின்ட் சேவியர் தெரு முருகன் தியேட்டர் எதிரில் மாநகராட்சி பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் தண்ணீர் குழாய் பழுதடைந்த நிலையில் அங்கு வாழும் பகுதி மக்களின் கோரிக்கையை...

துறைமுகம் தொகுதி புலிக் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

துறைமுகம் தொகுதி 56வது வட்டம் சார்பாக எழுச்சிமிகு புலிக்கொடிஏற்றப்பட்டது வந்துதலைமை தாங்கிய மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் அகமது பாசில் அவர்கள் தொகுதி செயலாளர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் தொகுதி பொருளாளர் அண்ணன் டேவிட் அவர்களுக்கும் தொகுதி...

துறைமுகம் தொகுதி புலிக் கொடி ஏற்றும் விழா

துறைமுகம் தொகுதி 59வது வட்டம் சார்பாக எழுச்சிமிகு புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது வந்து தலைமை தாங்கிய மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் அகமது பாசில் அவர்கள் தொகுதி செயலாளர் பிரபாகரன் அவர்களும் தொகுதி பொருளாளர் அண்ணன்...

துறைமுகம் தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

துறைமுகம் தொகுதி 54 வது வட்டம் சார்பாக எழுச்சிமிகு புலிகொடி ஏற்றப்பட்டது வந்து தலைமை தாங்கிய மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் அகமது பாசில் அவர்களுக்கும் தொகுதி செயலாளர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் தொகுதி பொருளாளர்...

துறைமுகம் தொகுதி 55 வது வட்டம் புலிக் கொடி ஏற்றும் விழா

துறைமுகம் தொகுதி 55வது வட்டம் சார்பாக எழுச்சிமிகு புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது வந்து தலைமை தாங்கிய மத்திய சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் அகமது பாசில் அவர்களுக்கும் மற்றும் தொகுதி செயலாளர்...

துறைமுகம் தொகுதி 55வது வட்டம் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

துறைமுகம் தொகுதி 55வது வட்டம் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது வந்து தலைமை தாங்கிய மத்திய சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் அகமது பாசில் அவர்களுக்கும் மற்றும்...