பெரம்பூர் தொகுதி ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு அவசர கலந்தாய்வு

5

பெரம்பூர் தொகுதி சார்பாக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு அவசர கலந்தாய்வு 30-01-2022 அன்று  நடைபெற்றது.