திருச்செங்கோடு தொகுதி மாவீரர் நாளில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது

39

27.11.21 அன்று திருச்செங்கோடு ஒன்றியம் சித்தாளந்தூர் பேரூந்து நிறுத்தம் அருகில் மாவீரர் நாளில் புலிக்கொடியேற்றி மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு
சாமிநாதன்
தொகுதி செய்தி தொடர்பாளர்
பேச: 8825293305.