இராதாகிருட்டிணன் நகர் தொகுதி – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

51
28.11.2021 அன்று காலை இராதாகிருட்டிணன் நகர் தொகுதி சார்பாக தாயக போரில் உயிர்நீத்த மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.