திருவைகுண்டம் தொகுதி புலிக்கோடி ஏற்றும் நிகழ்வு

17

திருவைகுண்டம் தொகுதி, திருவை நடுவன் ஒன்றியம், அப்பன் கோவில் கஸ்பா ஊராட்சிக்குட்பட்ட சிவராம மங்கலத்தில் நமது கட்சி கொடியேற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

வெ.முத்துராமன்,
செய்தித்தொடர்பாளர்,
திருவைகுண்டம் தொகுதி,
9965108423.