கம்பம் தொகுதி – இரட்டை மலை சீனிவாசன் மலர்வணக்கம் நிகழ்வு

19
கம்பம் தொகுதி சின்னமனூரில் தாத்தா இரட்டை இரட்டை மலை சீனிவாசன் 76 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளான 18.09.2021 அன்று வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.