இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி – வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி கொடியேற்றும் நிகழ்வு

14

இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி சார்பாக வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி நினைவாக கொடியேற்றும் நிகழ்வு மற்றும் வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.